Profil Ahmad Iskandar

H. Ahmad Iskandar (Lahir di Tapanuli Selatan 20 April 1970) Advokat dan mantan Dosen University College Cosmopoint Kuala Lumpur Malaysia. Advokat yang ahli tiga bahasa ini adalah alumni dari International Islamic University Of Malaysia. Beliau adalah ahli dalam hukum Islam dan Perbankan. Beliau juga telah beberapa kali mengikuti seminar di luar negeri. Antara Lain: 1. Usrah Personality Development Course Malaysia, 2. Mission Awareness Program Malaysia, 3. First National Convention Of Arabic Student Mesir, 4. Nuqaba Training Program Malaysia, 5. National Seminar on Ushuluddin Course Malaysia, 6. Regional Workshop on Proverty Allevation For Non Govermental Organizations and Women Organizations From South East Asia. Organized By The Ministry Of Women and Family Depelovment Malaysia and Islamic Depelovment Bank-Malaysia.
Dengan keahlian dan pengalaman yang luar biasa. Maka tidak salah H. Ahmad Iskandar menjadi Partner di Kantor Hukum Kami.

Call Now